اطلاعیه :
مشترکینی که از دی ان اس های ذیل استفاده میکنند حتما از دی ان اس های جدید استفاده نمایند (دی ان اس های ذیل حدود یک سال بیشتر میباشد که غیر فعال هستند و در گذشته اطلاع رسانی شده است اما هنوز برخی از مشترکین از دی ان اس های گذشته استفاده میکنند) :

iran1.roobinaserver.ir
iran2.roobinaserver.ir
iran3.roobinaserver.ir
iran4.roobinaserver.ir
iran5.roobinaserver.ir
iran6.roobinaserver.ir
و سایر دی ان اس های مرتبط.
دی ان اس های اصلی :
ns1.roobinaserver.ir
ns2.roobinaserver.ir
ns1.roobinaserver.com
ns2.roobinaserver.com

باتشکر


Monday, April 18, 2016« برگشت